Redakcja

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

 

Zespół redakcyjny jest niewielki, ale pracowity i zmotywowany, by Czytelnikom TU dostarczać jak najlepszych treści.

Nad całością czuwa Kamila Krzyżanowska (k.grzedzinska@uw.edu.pl), dumnie mianująca się redaktorką naczelną. Szuka ciekawych tematów, kontaktuje się z autorami, pilnuje terminów, ponagla grafików i wymyśla konkursy. Czyta wszystko po kilka razy, kreśli, redaguje, pisze. Przyjmuje uwagi i głosy krytyczne, najchętniej jednak kolekcjonuje słowa uznania.

Leszek Śnieżko, jeden z pomysłodawców kwartalnika, od pierwszego numeru prowadzi autorską rubrykę Myśli (nie)ujednolicone.

Magdalena Rowińska regularnie opiniuje nadsyłane materiały, często podrzuca dobre pomysły, czasem pisze.

Ewa Fibinger zajmuje się korektą językową. Tropi niewłaściwie postawione przecinki, usuwa pleonazmy i poprawia szyk zdań wielokrotnie złożonych.

Do zespołu czasowo dołączają inni pracownicy Centrum NUKAT, zwłaszcza Ośrodka Koordynacji, angażując się w przygotowanie poszczególnych numerów.

Projekt i skład kwartalnika to rezultat pracy profesjonalnych grafików.
Numery 5/2012 – 17/2015 to dzieło VIVID Studio, od numeru 1(18)/2016 TU składa Studio Graficzne Papercut.